Újrahasználható zöldség- és gyümölcstároló tasakok a SPAR-ban
műanyag,szemét,hulladék,szelektív hulladékgyűjtés,környezetszennyezés

Újrahasználható zöldség- és gyümölcstároló tasakok a SPAR-ban

A SPAR a szegedi, győri, és tatabányai áruházaiban újrahasználható zöldség- és gyümölcstároló tasakokkal buzdítja vásárlóit a környezettudatos magatartásra. A SPAR újabb zöld kezdeményezése egyedülálló a hazai kiskereskedelemben, hiszen akár több éven keresztül is használhatjuk az egyszerűen kezelhető, többször használatos zsákokat. 

Tovább

Kampányt indított a SPAR az élelmiszerpazarlás ellen
zöld életmód,környezetvédelem,szemléletformálás,élelmiszer,spar

Kampányt indított a SPAR az élelmiszerpazarlás ellen

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. és a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. - az elmúlt évekhez hasonlóan - idén is a takarékosabb és gazdaságosabb élelmiszer felhasználásra buzdítja a vásárlókat.

Tovább

Hazai termékek a dm polcain – Új magyar beszállítókat keres a dm!
zöld életmód,környezetvédelem,élelmiszer,életmód

Hazai termékek a dm polcain – Új magyar beszállítókat keres a dm!

A dm társadalmi felelősségvállalási tevékenysége a vállalat stratégiájának szerves része. Piacvezetőként célja a példamutatás a gyermekek- és családok egészségvédelme, a környezetvédelem, továbbá az egészséges életmód terén. Támogatási filozófiájában kiemelt helyet kap a vásárlók aktív bevonása, hiszen közösen is lehet jót tenni a magyarországi lakosságért, vagy akár helyi szinten egy-egy kezdeményezésért.

Tovább

Szemeteljünk JÓL! - Hulladékgazdálkodási közszolgáltatók lakossági szemléletformáló munkája
szemét,hulladék,szelektív hulladékgyűjtés

Szemeteljünk JÓL! - Hulladékgazdálkodási közszolgáltatók lakossági szemléletformáló munkája

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) és a vele együttműködő hulladékgazdálkodási közszolgáltatók az ügyfeleikkel való kommunikációt lényeges feladatuknak tartják. Nem elég ugyanis, ha csak a szakemberek számára világos, hogy a korszerű hulladékkezelés mit is rejt magában, ezt a tudást a háztartások mindennapi gyakorlatává is kell tenniük.

Tovább

AZ NHKV ZRT. OPTIMALIZÁLJA A HULLADEKGAZDÁLKODÁST
szemét,hulladék,szelektív hulladékgyűjtés,környezetszennyezés

AZ NHKV ZRT. OPTIMALIZÁLJA A HULLADEKGAZDÁLKODÁST

Közel 12 600 tonna hulladék keletkezik naponta Magyarországon, ami begyűjtésre vár. A feladat koordinálása, területi optimalizálása és a megfelelő színvonalú szolgáltatás biztosítása komoly rendszerszintű szervezést igényel, mely feltételezi a hulladékgazdálkodási rendszer integrációját.

Tovább

Fejlesztések a hulladékgazdálkodás hatékonyságáért
szemét,hulladék,munkahely,fenntarthatóság

Fejlesztések a hulladékgazdálkodás hatékonyságáért

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) támogatásával több fejlesztés valósult meg az elmúlt időszakban, illetve várható a közeljövőben, melyeknek eredményeképp tovább csökken a lerakásra kerülő hulladék mennyisége. Ezzel Magyarország nemcsak az EU által támasztott kötelezettségeinek tesz eleget, hanem közelebb kerül a saját maga által meghatározott célok eléréséhez is.

Nézzük, melyek ezek a fejlesztések!

Szombathely

A Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program keretében valósult meg Szombathelyen egy új válogatómű és épült ki a szelektív hulladékgyűjtés rendszere. A hulladékválogató mű a Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 127 tagtelepüléséről szelektíven begyűjtött hulladékok utóválogatására létesült, hogy a válogatás után kereskedelmileg hasznosítható másodnyersanyagok (a homogén újrahasznosítható nyersanyagok a PET, a papír, a fólia, az alumínium és a vas) keletkezzenek, és ezzel csökkenjen a lerakásra kerülő hulladékok mennyisége.
A több mint 2,7 milliárd forintos támogatásból megvalósuló beruházás üzemeltetését 2017. április 16-án a közszolgáltatóként kijelölt STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. kezdhette meg.

A projekt keretén belül Szombathelyen, a válogatómű mellett hulladékudvar épült, továbbá hulladékudvarok létesültek Körmenden, Bükön, Pankaszon, Rábahídvégen, Répcelakon és Szentgotthárdon is. A Társulás tagtelepülesein 80 db gyűjtőszigetet alakítottak ki.
Emellett a lakossági szelektív gyűjtés elősegítése érdekében 27 500 db komposztáló ládát osztottak ki a tagtelepülések lakosai között.

Külön érdekesség, hogy a projekt kezdetén az üzemeltető STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. a hulladékválogató dolgozói állományát a közeli ingatlanon működő büntetés-végrehajtási intézetből biztosította. 

Zalaegerszeg

Új hulladékhasznosítási üzem épül a zalai megyeszékhely határában, a búslakpusztai hulladéklerakó melletti területen, melyet várhatóan 2019 márciusában adnak majd át.

Az új létesítmény a 3B Hungária Kft. és a Szabadics Zrt. konzorciumi együttműködése révén valósul meg. A projekt értéke 1,4 milliárd forint, melyből 500 millió forint támogatás. Olyan korszerű technológiai rendszer kifejlesztése és prototípusa valósul meg itt, amellyel a jövőben a közszolgáltató szervezeteknél átalakulhatnak az eddigi hulladékkezelési módszerek.
A fejlesztés eredményeként előálló rendszer egyedisége kétszintű. Egyrészt moduláris felépítése lehetővé teszi a rugalmas adaptációt a települési igényekhez, másrészt kompakt építésű, könnyen szállítható, gyorsan szerelhető.

A beruházásnak köszönhetően valós körülmények között működtethetik majd a cég által fejlesztett újgenerációs hulladékfeldolgozó technológiákat (5 db eszközt), amelyek egyúttal Zalaegerszeg szilárd kommunális hulladékfeldolgozásába is bekapcsolódnak.

Az eszközök közül a 3B Hungária Kft. által fejlesztett és gyártott optikai válogató különlegességét az adja, hogy eddig ezt külföldről kellett beszerezni. Az eljárás lényege, hogy a szállítószalag fölötti speciális kamera infrakép alapján érzékeli az alatta elhaladó anyag minőségét, majd fúvókák segítségével válogat. A zalaegerszegi rendszerben ezzel a típusú géppel kétfajta anyagot tudnak majd kiválogatni. Az egyik a PVC, ami károsítja az erőművek kazánjait, ezért kell eltávolítani, a másik a PET-palack, aminek piaci értéke van és újrahasznosítható.
Egy másik gépük – a kombinált szeparátor – szabadalmaztatása folyamatban van. A nyugat-európai technológiákban eddig háromféle nagy méretű és nagyobb energiaigényű géppel oldották meg azt a munkát, amit most ez az egy berendezés képes kiváltani. Az alumíniumot, a vasat, a szilikátokat, illetve a 2D-s és 3D-s anyagokat választja külön.
Az optikai rendszert a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai Intézetével, a másik berendezést a Miskolci Egyetem tudományos együttműködésével fejlesztették.

Az új berendezésekkel környezetkímélő módon valósul meg a potenciális környezeti terhelést jelentő vegyes gyűjtésű szilárd települési hulladékok szétválogatása, a hulladékokban rejlő értékes anyagok újrahasznosítása és a lerakóba kerülő hulladékok minimalizálása.

Az épülő üzem folytatásaként – egy újabb támogatásnak köszönhetően – az automata válogatómű infrastruktúrája tovább fog fejlődni. Automatizálják a kézi válogatóművet, célgépeket és konténereket szereznek be, fejlesztik a lerakót, valamint modernizálják a járműparkot.

Székesfehérvár és Adony

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást (KDV) 166 önkormányzat alkotja. A fejlesztéssel érintett régióban (142 önkormányzat) 504 875 lakos él 213 840 háztartásban. Ebből is jól látható, hogy jelentős eléréssel – és eredménnyel – számolhatunk, ha megvalósul az a komplex fejlesztési program, amely több hulladékfrakciót érint, illetve az új jármű- és eszközbeszerzést is támogatja.

Az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszer projekt keretében fejlesztendő létesítmények és a beszerzendő járművek és eszközök a már korábban kiépített rendszer kiegészítését, valamint az újonnan létesülő kezelőműveket szolgálják.

A vegyesen gyűjtött hulladék előkezelése érdekében szükséges egy komplex mechanikai kezelőmű létesítése Dunaújváros térségében (Adony), hogy a vegyes hulladék kezelésének teljes folyamata megvalósuljon az előkezeléstől, az egyes frakciók szétválogatásán át az RDF-előállításig, valamint az előállított anyag tárolásáig. Ebbe a kezelőműbe kerülne beszállításra az adonyi térség teljes vegyeshulladék-mennyisége, valamint a Székesfehérváron és környékén gyűjtött vegyes hulladék 80 mm feletti frakciója, amelyet az energetikai hasznosítást megelőzően aprítani, előkezelni szükséges. A térségben az energetikai hasznosítást célzó törekvéseket az energetikai hasznosítási lehetőségek indokolják, különös tekintettel a Váci Cementgyárra, a Dunaújvárosi Papírgyár energetikai létesítményére, illetőleg a Mátrai Erőműre.

A mechanikai kezelőműhöz szükséges Székesfehérváron, a hulladéklerakó mellett egy mechanikai előkezelő-mű létesítése is. Emellett az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékok kezelése céljából a városban szükséges egy válogatómű létesítése is, amelyben a kiegészítő kézi válogatás mellett alapvetően gépesített rendszerrel történne az anyagában hasznosítható frakció leválogatása.

Az üveghulladékokat a meglévő gyűjtőszigeteken lehet majd elhelyezni.

Szintén kiemelt cél a lakosságnál keletkező biológiailag lebomló hulladék elkülönített gyűjtése, elszállítása és kezelése is.

Mindezeken felül a térség hulladékgyűjtési-szállítási rendszerének fejlesztése is indokolt. Ez magában foglalja mind az elkülönítetten, mind pedig a vegyesen gyűjtött hulladékok vonatkozásában az edényzet, illetve a járműpark fejlesztését, valamint új hulladékudvarok létesítését és a meglévők fejlesztését. A projektben a lakosság részére 8 új hulladékudvar válik elérhetővé Budakeszi, Dunaföldvár, Dunaújváros, Gárdony, Mór, Polgárdi, Oroszlány és Székesfehérvár településeken.

Az ország közel 80%-át érintően vannak folyamatban fejlesztések az EU KEHOP3 pályázat terhére, a magyar állam által vállalt önrész biztosítása mellett. A cikkben ezek közül szemezgettünk.

Tovább

A hulladékgazdálkodási integráció igazi nyertese a lakosság
hulladék,szelektív hulladékgyűjtés,papírhulladék,veszélyes hulladék

A hulladékgazdálkodási integráció igazi nyertese a lakosság

Az elmúlt év során lakosként is tapasztalhattuk, hogy jelentős változások következtek be a hulladékgazdálkodásban, sok településen a hulladékgazdálkodással foglalkozó közszolgáltatónk megváltozott, új közszolgáltató jelent meg a tevékenységben.

Tovább

Lovas kocsis hulladékszállítás és Elektromos hulladékgyűjtő
szemét,hulladék

Lovas kocsis hulladékszállítás és Elektromos hulladékgyűjtő

Innovatív megoldások a hulladékgyűjtésben és -szállításban

A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége (KSZGYSZ) konferenciasorozatot szervezett – az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (https://nhkv.hu) szakmai támogatásával – annak érdekében, hogy a hulladékkezeléshez kapcsolódó innovatív megoldásokra hívja fel a figyelmet.

Tovább

Új komposztáló telepek létesülnek
szemét,hulladék,szelektív hulladékgyűjtés,komposztálás

Új komposztáló telepek létesülnek

A komposztálási kapacitás növekedése várható Magyarország több településén, köztük Dunaújvárosban, Polgárdiban, Oroszlányban, Dömsödön, Cegléden. A fejlesztéssel tovább nőhet a hulladéklerakótól eltérített, komposztként hasznosuló zöld és biológiailag lebomló hulladék mennyisége.

Tovább

PET Kupa: kihívások és sikerek
műanyag,szemét,hulladék,szelektív hulladékgyűjtés,PET palack,környezetszennyezés

PET Kupa: kihívások és sikerek

Idén augusztusban 6. alkalommal szálltak vízre lelkes önkéntesek, hogy a Felső-Tiszát megtisztítsák a főként Ukrajnából és Romániából érkező hulladéktól. Minden eddigi rekordot megdöntve, 8 nap alatt több mint 10 tonnányi PET-palacktól, műanyag flakontól, üvegtől és egyéb háztartási hulladéktól mentesítették a folyót.

Tovább

Családias hangulatú díjátadóval zárult a 2018 évi “Jótettekért egy jobb világért” program
fenntarthatóság,jótettek

Családias hangulatú díjátadóval zárult a 2018 évi “Jótettekért egy jobb világért” program

Szeptember 13-án záró rendezvényéhez érkezett a dm - immáron harmadik - “Jótettekkel egy jobb világért” programja. A civil szervezeteket célzó társadalmi felelősségvállalási pályázat díjátadójának - a program egyik ez évi nyertese - a “Nem adom fel” alapítvány kávézója adott otthont. Házigazdaként a hazai környezettudatosak egyik ikonikus arca, Novák Péter színész üdvözölte az egybegyülteket.

Tovább

Bővül a szelektíven gyűjthető hulladékok köre
szelektív hulladékgyűjtés,sütőolaj,bioüzemanyag

Bővül a szelektíven gyűjthető hulladékok köre

Kaposváron hamarosan a használt sütőolajért is házhoz mennek.

Tovább